เอกสารประกอบ

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 

มอก. 1227-2558

เหล็กสยามยามาโตะ

 

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม

มอก. 20-2559
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

 

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย 

มอก. 24-2559
ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

 

บริษัท ที.แสตนดาร์ดสตีล จำกัด

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป 

มอก. 1228-2561
ที.แสตนดาร์ดสตีล

 

บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

มอก. 1227-2558

เหล็กทรัพย์